r. 1940

 

Vstup do nového roku byl v naší vsi dosti dramatický. Na Nový rok asi o 4. hodině ranní zpozoroval pan řídící učitel Jan Stejskal zvláštní praskot ve 3. třídě nad jeho bytem a cítil pronikati stropem čpavý dým. Přiběhl do poschodí a zjistil, že ve 3. třídě v rohu u kamen hoří pod podlahou trámy a podlaha od spodu. Učinil poplach a seběhnuvší se hasiči a občané, z nichž někteří ještě oslavovali Nový rok u “Křížů“ zabránili rozšíření požáru. Hašení bylo značně ztíženo tím, že byla troje podlaha na sobě, a prkna se nenechala utrhnout, aby byl přístup k jádru požáru a za druhé pro hustý dým, kterým neproniklo ani světlo žárovky nebylo vůbec kolem sebe vidět a nenechalo se zjistit jak dalece je podlaha prohořelá. Do třídy se mohlo vniknout jedině v plynových maskách, jinak tam nebylo možno vydržet.

Škoda byla kryta hasičskou pojišťovnou obnosem 4000Kč.

 

 

r. 1941

 

Zdánlivý dým na věži

26. června o půl 9hodině večer byl vytrouben hasičský poplach, protože byl zpozorován kouř vycházející ze špičky věže, což bylo potvrzeno několika náhodnými pozorovateli. Protože bylo už dosti šero a nic nebylo ve věži cítit ani slyšet, vyšplhal se mědikovec Karel Adam z čp. 59 po trámoví až do špičky, kde rovněž nic nezjistil.

Kdysi se stal podobný případ, kde se potom zjistilo, že to byla mračna komárů, nebo jiného drobného hmyzu, který ve výšce vypadal jako kouř.

Pravděpodobně tomu bylo tak i v tomto případě.

15. července při letní bouřce, která trvala od 2 .hodiny ranní s malou přestávkou až do poledne, uhodil blesk do domku Františka Rysla čp. 111 a aniž zapálil, sjel po štíte do chléva, kde zabil jalovici, zatím co vedle stojící krávě se nestalo nic.

 

 

 

r. 1943

 

28. června bylo vyměněno bronzové šroubení u hasičských hadic C za spojky z lehkého kovu (97% aluminia) říšské normy D.J.U. Vyměněno bylo 13 párů šroubení a stálo těchto 13 párů spojek 950K! Za bronzové šroubení zaplatili nám 45K. U hadic „B“ a u motorové stříkačky a ze savic se prozatím spojky nevyměňují. Jako útěchu nás v přípise ujišťují, že účelem výměny není získání ušlechtilých kovů, ale přizpůsobení se říšským normám.

 

 

r.1946

 

30. června pořádal hasičský sbor oslavu 70. výročí založení sboru. Dopoledne sloužena slavná mše svatá za všechny zemřelé členy sboru. Odpoledne průvod od hřbitova k památníku padlých, kde promluvil o významu hasičstva dp. Karel Svoboda. Po něm předseda M. N.V. Jaroslav Pistulka stručně vylíčil, kdy a kým byl sbor založen a pokud se daly zjistit i důležitější události na dobu jeho trvání. Velitel O. H. J. pelhřimovské br. Světnička ze Strměch ocenil činnost sboru a zejména jeho starších členů, které dekoroval záslužnými medailemi a sice:

Ferdinand Kubera čp. 12 75letý za 56 let činnosti

Josef Sychra čp. 50 82letý za 52 let činnosti

František Chramosta čp. 61 60letý za 50 let činnosti

František Novotný čp. 101 za 48 let činnosti

František Zadražil čp. 82 za 36 let činnosti

Antonín Jirků čp. 25 za 33 let činnosti

Jan Berka čp. 105 za 25 let činnosti

 

Následovalo požární cvičení místního sboru na námět - požár čp. 28 a hájení sousedních budov. Po skončení odchod na školní cvičiště, kde se odbývala veselice.

 

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2021 SDH CETORAZ
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2