r. 1934

 

První zápis v obecních kronikách pochází z roku 1934

 

Hasičský sbor požádal obec, aby převzala ručení za půjčku 24 000Kč - na zakoupení motorové stříkačky, čemuž bylo vyhověno na schůzi obecního zastupitelstva 30. června. 18. října byla již koupená stříkačka předána hasičskému sboru.

 

 

r. 1936

Činovníci sboru v roce 1936

Starosta: František Chramosta čp. 61

Náčelník: Ferdinand Kubera ml. čp. 12

Místonáčelník: Ferdinand Kubera st. čp. 12

Četař: František Zadražil čp. 82

Jednatel: Jan Jirků čp. 15

Pokladník: Jan Dvořák čp. 65

Náčelník samaritanské stráže: Jan Kubů čp. 14

 

Inventář sboru:

1 motorová stříkačka z r. 1934 v ceně 24 000Kč

1 ruční čtyřkolová z r. 1877 od fy. Jiří Knuppel Plzeň v nákupní ceně 500 zlatých

1 ruční čtyřkolová z r. 1910 od fy. R. A. Smekal Praha v nákupní ceně 2000Kč.

1 ruční stříkačka bez sacího zařízení. Původ není znám,jest uvedena už v seznamu nářadí a prostředků k hašení z r. 1855.

 

Výstroj:

31 služebních plátěných obleků

6 hodnostních přilbic

24 členských přilbic

18 sekerek

24 služebních opasků

2 hodnostní opasky

2 smyčky

27 vycházkových opasků

3 příruční lékárničky

1 doplňovací lékárnička

1 nosítka

3 plynové masky s filtry

1 houba do kouře

200m hadic k motorové stříkačce

180m hadic k oběma ručním stříkačkám

 

Ve skladišti je skříň na různé drobnosti a truhla na hadice. Před skladištěm je sušárna na hadice z r.1935. veškeré zařízení sboru odhadnuto správou sboru v roce1936 na 35000Kč.

V roce 1936 konal sbor 1 řádnou valnou hromadu, 5 schůzí výboru, 1 ples a 14. června okrskové cvičení spojené s oslavou 60-ti letého trvání sboru. V předvečer narozenin presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka dne 6. března v 8 hodin večer uspořádal sbor 2. Masarykovu vatru na kopci k Bedřichovu u křížku.

Sbor se účastnil dne 5. července okrskového cvičení v Prasetíně a dne 19. července župního sjezdu v Pacově.

Zasáhl činně při hašení požáru u Josefa Hájka čp.8 dne 27.května s motorovou i ruční stříkačkou, takže stodola i stáj byly uchráněny. 17. listopadu u Václava Berky čp. 51 rovněž s motorovou i ruční stříkačkou. V rámci nočních cvičení civilní protiletecké obrany (CPO) ve dnech 14.až18.července zasáhl sbor v noci z 15.na16.července, kdy byl hlášen zásah v čp. 71 a v noci ze 16.na17.července, kdy byl hlášen zásah v čp. 31.

V roce 1936 odstoupil velitel sboru Antonín Jirků, který tuto funkci zastával od roku 1924 a svoji resignaci odůvodnil převzetím úřadu obecního starosty, který mu znemožňuje věnovati se náležitě této funkci.

 

r. 1937

 

Hasičský sbor oslavil 18. července 60-ti leté trvání místního sboru župním sjezdem Hasičské župy pacovské. Původně měla býti tato oslava konána v r. 1936, ale v tomto roce konal sjezd sousední sbor v Pacově. Sjezd se za pěkného počasí vydařil. Dostavilo se 347 bratří hasičů z okolních sborů a 56 sester ženského odboru. Z četných hostí bratr krajský náčelník Koloušek z Jindřichova Hradce, který vykonal slavnostní přehlídku sboru a starosta župy mladovožické bratr Rosol.

Odpolední průvod seřadil se na silnici u hřbitova, kde byla vykonána přehlídka sborů a za doprovodu 18členné kapely p.A.Beneše z Pacova, odebral se k pomníku padlých, kde položil starosta sboru věnec. Po proslovu župního vzdělavatele bratra Matyáška z Pacova, odebraly se sbory na školní cvičiště. Pořad odpoledních cvičení byl zpestřen prázdninovou kolonií žákyň Sokola vinohradského, která v naší škole je již po několikery prázdniny ubytována. I po stránce finanční měl sjezd úspěch.

Celkový příjem – 4276,60 Kč.

Vydání – 3303.- Kč.

Z výtěžku sjezdu obstaral sbor přešití vycházkových stejnokrojů a koupil nové čapky a lodičky.

 

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2021 SDH CETORAZ
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2